img

Atrium Base

És l’espai de formació dels nous actors que en un futur poden arribar a formar part d’Atrium Estudi.

 

En aquesta branca d’Atrium es dóna cabuda a persones que, independentment de la seva edat, tenen inquietuds artístico-culturals encara per descobrir.

 

A través de la interpretació i la potenciació de la seva pròpia creativitat s’aniran familiaritzant amb el llenguatge teatral. Un espai, per tant, de descoberta i iniciació a les arts escèniques.

 

Iniciació

Iniciació al vocabulari i a la pràctica del Teatre per part de l'actor. Es treballa a partir d'improvisacions per conèixer els mecanismes individuals i el treball en grup essencial en les arts escèniques. Primer contacte amb un text teatral, com afrontar-lo i com posar-lo en escena.

Professora: Patrícia Mendoza
Horari:  Dissabtes d'11.00h a 13.30h

Tècnica actoral

En aquest curs es donen eines de treball concretes i precises a l'hora d'actuar. S'aprofundeix en el text i en la creació del personatge. El treball amb l'alumne és més rigorós i individualitzat que en el nivell d'iniciació, sense deixar de banda l'activitat i el joc de grup per desenvolupar la vida física;així com les improvisacions que s'utilitzen com a eina de desbloqueig i entrenament de l'aparell emocional.

Professora: Patrícia Mendoza
Horari: Dilluns de 19h a 21.30h