Judit Ferrer

Cap de producció, comunicació i premsa